Uitleg identificatie


Voor de verkoop van luchtdrukwapens zijn we verplicht een register bij te houden. Hiervoor hebben we een kopie van uw ID kaart, rijbewijs of paspoort nodig.
* U mag de kopie bewerken zodat we alleen uw naam, geboortedatum en documentnummer kunnen zien.
* Na verwerking in onze administratie wordt de kopie direct verwijderd en dus niet gebruikt voor andere doeleinden.
* Het register ligt bij ons ter inzage voor de politie.

RWM artikel 12:10

"De erkenninghouder of de in het bewijs van erkenning genoemde beheerder die handelt in lucht-, gas-, of veerdrukwapens van categorie IV, airsoftapparaat, patroonhouders of -magazijnen bedoeld in artikel 18, onder g, van deze regeling, stroomstootwapens bedoeld in artikel 21, van deze regeling, of in noodsignaalmiddelen en bijbehorende munitie bedoeld in artikel 22, eerste en tweede lid, van deze regeling houdt ten aanzien van de verkoop van die lucht-, gas-, of veerdrukwapens, airsoftapparaten, patroonhouders of -magazijnen, stroomstootwapens of noodsignaalmiddelen een register waarin kolomsgewijs en achtereenvolgens wordt aangetekend: de datum van overdracht, het aantal, het fabrikaat en type van de overgedragen voorwerpen, de naam en het adres van degene aan wie wordt overgedragen, alsmede het soort en nummer van diens legitimatiebewijs. De in dit register opgenomen gegevens blijven tenminste gedurende zeven jaren bewaard. "


| Meer